Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8078/LS ngày 16/07/2013 Điện thoại: 0258-3824581 Đi động: 0934934679 Email: vplsnguyenhongha74@yahoo.com.vn Địa chỉ: 25B/A6 Hai Bà Trưng, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tuong-linh-2328892

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hồng Hà

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp