Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4097/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238-3596677 Đi động: 0912385161 Email: thucgiapls@gmail.com Địa chỉ: Nhà 9 ngõ 15 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thuc-giap-2335706

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN THANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp