Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4077/LS Điện thoại: 0228- Đi động: 0912273184 Email: thuyls17@gmail.com Địa chỉ: 155 đường Nguyễn Trãi, Nam Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-thanh-thuy-2792951

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Thiên Trường

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Tư pháp-Hành chính - 2000