Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6672 Điện thoại: 0239- Đi động: 0989.202.186 Email: danghang009@gmail.com Địa chỉ: Số 170 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-nu-3174203

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐĂNG HẰNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp