Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8402 Điện thoại: - Đi động: 0983761149 Email: ls.maikhoa@gmail.com Địa chỉ: Nguyễn ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-khoa-2606306

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nguyễn Thị Khoa (Mai Khoa) đã có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực pháp lý về kiến thức biên tập hàng trăm đầu sách pháp luật và chuyên viên phụ trách thẩm định các giao dịch bất động sản cho VPCC và luật sư tại VPLS Cao Đức Nhuận.

Luật sư Mai Khoa đã xây dựng được thương hiệu và uy tín vững chắc đối với khách hàng, cơ quan tố tụng và các cơ quan Nhà nước thông qua rất nhiều vụ việc tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm giải quyết hàng trăm vụ án nhiều lĩnh vực khác nhau và tư vấn pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp, luật sư Mai Khoa luôn tìm ra giải pháp tối ưu, đơn giản, nhanh chóng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.

Xây dựng niềm tin đối với khách hàng là phương châm hoạt động của chúng tôi.

Kinh nghiệm

- Biên tập viên phục trách mảng sách pháp luật của NXB Đồng Nai

- Cán bộ Tư pháp

- Chuyên viên VPCC Hoàng Long

- Luật sư VPLS Cao Đức Nhuận

Học vấn & Nghề nghiệp