Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7103/LS ngày 10/04/2012 Điện thoại: 0232-22471958 Đi động: 0949234165 Email: invalid1027697@gmail.com Địa chỉ: TK6, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-hoa-2417278

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG BẰNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp