Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10107 Điện thoại: - Đi động: 0918.154.389 Email: hangls1982@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 123, đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-hang-3174229

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HẰNG HẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp