Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8968/LS ngày 30/05/2014 Điện thoại: 0221-2211555 Đi động: 0972473432 Email: miensoncuoc_5986@yahoo.com Địa chỉ: 35 Nam Thành- Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-don-2402724

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp