Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10281 Điện thoại: - Đi động: 0975.631.199 Email: luatphuonghoangbn@gmail.com Địa chỉ: Số 27 Ô7, Khu Bãi Dé, thôn Đình Cả,, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-bich-phuong-3174238

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ PHƯỢNG HOÀNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp