Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8526/LS Điện thoại: - Đi động: 0985081589 Email: luatsunguyentho@gmail.com Địa chỉ: 24A Đàm Thận Huy, Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-the-tho-56342

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Anh Việt Mỹ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư, quản tài viên Nguyễn Thế Thọ, sinh năm 1983, có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư, đặc biệt ở các lĩnh vực như: Dân sự; Hình sự; Hôn nhân gia đình; Lao động; Thu hồi nợ...

Kinh nghiệm

Luật sư Nguyễn Thế Thọ, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội (hệ chính quy);

- Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh);

- Có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật, tư vấn, tranh tụng tại các Tòa án nhân dân các cấp; Tham gia hàng nghìn vụ việc liên quan.

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Luật Dân sự - 2002