Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9252/LS ngày 29/09/2014 Điện thoại: 0269-3746777 Đi động: 0919140256 Email: invalid01205@gmail.com Địa chỉ: 130 Quyết Tiến, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thai-hong-phat-2326359

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒNG PHÁT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp