Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3979/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0205-3877476 Đi động: 091-2032478 Email: nghiahieplaw@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số nhà 30D, ngõ 3B, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-tai-hiep-51278

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

các dịch vụ pháp lí khác theo quy định của pháp luật

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp