Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 73/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0235-3829460 Đi động: 0914 219 830 Email: lsnguyenson@yahoo.com.vn Địa chỉ: 200 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-son-2417304

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp