Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11.999/LS Điện thoại: 0238-0984545889 Đi động: 0919191889 Email: luatsuquockhanh@gmail.com Địa chỉ: Tầng 2, Số 157, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: /luat-su-toan-quoc/nguyen-quoc-khanh-2420896

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Quốc Tế

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp