Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4134/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238- Đi động: 0912 411 219 Email: khanh.wolkem@gmail.com Địa chỉ: Số 157, Lê Lợi,, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: http://www.luatsuso1nghean.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 NGHỆ AN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp