Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7696/LS ngày 21/01/2013 Điện thoại: 0225-0934307188 Đi động: 0983528889 Email: Luatsunguyenkhai@gmail.com Địa chỉ: Số 65, đường 442 An Trang, xã An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-quang-khai-311789

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật sư Thịnh Tín

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp