Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4064/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0228-3856080 Đi động: 0912443506 Email: vanminhlawfirm@gmail.com Địa chỉ: 226 Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-minh-phung-1439282

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Văn & Minh.

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội
  • luat kinh te quoc te - 1995