Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 431/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0271-3606789 Đi động: Email: minhdang1780@yahoo.com Địa chỉ: Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-minh-dang-2393233

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐĂNG MINH BÌNH PHƯỚC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp