Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11218 Điện thoại: 0236-8560509 Đi động: 0906440024 Email: vuongvpl@gmail.com Địa chỉ: Số 218 Thái Thị Bôi, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: https://www.facebook.com/luatnguyengia218thaithiboi/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật Nguyễn Gia

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp