Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2089/LS ngày 30/05/2014 Điện thoại: 0220-3856123 Đi động: 0978 018 878 Email: vplsudong@gmail.com Địa chỉ: 15A, đường Hồng Quang,, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-kieu-dong-2396371

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Á ĐÔNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp