Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4335/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3623459 Đi động: 0909934712 Email: invalid3567@gmail.com Địa chỉ: số 9, Phú Lợi, khóm 2, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-khanh-trang-2430666

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN KHÁNH TRANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp