Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 54/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0226-3841389 Đi động: 0912514958 Email: invalid02941697@gmail.com Địa chỉ: Số 226 Đường Lê Công Thanh, Xã Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huynh-long-2394747

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp