Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 960/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0269-3600357 Đi động: 0906568879 Email: vplsnguyenhuutu@gmail.com Địa chỉ: 32 Lý Thái Tổ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-tu-923057

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỮU TỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp