Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 31/LS ngày 10/04/2012 Điện thoại: 0251-3818319 Đi động: 0913 755 442 Email: nguyenduc789@yahoo.com.vn Địa chỉ: C4/16 QL 1 K KP 6, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-duc-2394199

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp