Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 19/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3511090 Đi động: 0913460889 Email: nguyendinhtho.ls@gmail.com Địa chỉ: 119B Ngô Gia Tự, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: http://www.luatsutho.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư nước ngoài, Tài chính ngân hàng, Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Năm 2002, Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa được thành lập, trụ sở tại: 119B Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trưởng văn phòng là Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Đình Thơ đã 20 năm kinh nghiệm hoạt động hành nghề luật sư.

Hiện nay, Luật sư Nguyễn Đình Thơ đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ thứ 3).

Đồng thời, Luật sư Nguyễn Đình Thơ còn đảm nhận cương vị:

- Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Ủy viên Ban Thường trực Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp - Bộ Tư pháp.

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

- Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp