Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 285/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0222-3874297 Đi động: 0949806777 Email: lschiduong@gmail.com Địa chỉ: Số 08, Kinh Dương Vương, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-chi-duong-86486

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH DÂN TRÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp