Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 952/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0269-1675369699 Đi động: 01675369699 Email: namngoducls@yahoo.com Địa chỉ: 203 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-duc-nam-2322291

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ ĐỨC NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp