Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4103/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238-3587272 Đi động: 0912583034 Email: invalid19286@gmail.com Địa chỉ: Phòng 701, Chung cư C2 Đội Cung, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/mai-sy-luong-2335750

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG LƯƠNG VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp