Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4343/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3500075 Đi động: 0907264909 Email: invalid35167@gmail.com Địa chỉ: 327 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-tri-dung-2431737

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHỰT VINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp