Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 714/LS ngày 24/10/2016 Điện thoại: 0262-3917927 Đi động: 0914186368 Email: lawyerhien@gmail.com Địa chỉ: 65 Nay Der, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-thi-thu-hien-32639

Nơi công tác

Trung tâm tư vấn pháp luật - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng Luật sư Hiền và Liên danh
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2010 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng Văn Phòng