Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4326/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3851118 Đi động: 0913.617.420 Email: invalid7707@gmail.com Địa chỉ: 54 Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-thi-ngoc-2430620

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯ THỊ NGỌC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp