Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3391/LS Điện thoại: 028- Đi động: 098-9046966 Email: lsthachthao1975@gmail.com Địa chỉ: 50/27 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ls.nguyen-thach-thao-32634

Lĩnh vực hoạt động:

Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tranh chấp thừa kế, tranh chấp đất đai, chia tài sản chung...

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THẠCH THẢO – ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp