Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 964/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0269-979750203 Đi động: 0979750203 Email: lslevanthanh@gmail.com Địa chỉ: 22 út Tịch, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Website: http://luatsulethanh.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ THÀNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp