Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6647/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 0221-974749007 Đi động: 0974749007 Email: invalid19430@gmail.com Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-phuong-trinh-2328136

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ PHƯƠNG TRÌNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp