Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10650/LS ngày 25/03/2016 Điện thoại: 0291-913892463 Đi động: 0913892463 Email: invalid10648@gmail.com Địa chỉ: Số 179/4, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-hai-lam-2304937

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI LÂM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp