Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4086/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0228-3527333 Đi động: 0942 725 759 Email: bichlienlawyer@gmail.com Địa chỉ: 4/136 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Nam Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lai-thi-bich-lien-326256

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC VIỆT LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp