Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3844/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3523756 Đi động: 098-9158895 Email: hieuhuynh@hass-lawyers.com Địa chỉ: Tue Tinh St, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: www.hass-lawyers.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp