Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4330/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3821230 Đi động: 0913 786 917 Email: lsquyet@yahoo.com Địa chỉ: 25/28 Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-van-quyet-2430649

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG QUYẾT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp