Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3985/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0205- Đi động: 0904 253 822 Email: adonglaw@gmail.com Địa chỉ: Xóm Lân Bông, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-ngoc-binh-1065542

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY TNHH LUẬT Á ĐÔNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp