Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 458/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0271-3885488 Đi động: 0918350609 Email: lshmquang@gmail.com Địa chỉ: số 491- QL14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-minh-quang-2014068

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hoàng Minh Bình Phước

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp