Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7629/LS ngày 05/06/2015 Điện thoại: 0225-3272395 Đi động: 0912390808 Email: lshoangmanhhung@gmail.com Địa chỉ: 3/2A Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-manh-hung-2238851

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH MTV Hoàng Mạnh Hùng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp