Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4845/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 0235- Đi động: 0169 4344 594 Email: sonlawyer_ckq@yahoo.com Địa chỉ: Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-van-son-2428271

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRUNG THIÊN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp