Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3852/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-905140000 Đi động: 0905140000 Email: hauphkhlawyer@yahoo.com Địa chỉ: 25B/A6 Hai Bà Trưng, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-phu-hau-2328706

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Hồng Hà

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp