Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9690/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 0222- Đi động: 0989 034 655 Email: luatsubacninh@gmail.com Địa chỉ: Phòng 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://luatsubacninh.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp