Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4241/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0232-3824092 Đi động: 0905.626.735 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: Số 7 đường Hà Văn Cách, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-thi-thuy-hoa-2468030

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH GIANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp