Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5237/LS ngày 30/08/2010 Điện thoại: 0238-3598927 Đi động: 0983527270 Email: invalid21906@gmail.com Địa chỉ: tầng 2, số nhà 276, đường Phong Định Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-duc-tuyen-2335950

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG ĐỨC TUYÊN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp