Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2074/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0220-3857898 Đi động: 0903.265.442 Email: invalid706527@gmail.com Địa chỉ: Số 20 Phố Hào Thành, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dong-duc-khien-2395915

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN BÌNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp