Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2106 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0989197773 Email: invalid7785@gmail.com Địa chỉ: Số 23, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/doan-van-phuong-2345480

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Đăng Minh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp