Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6302/LS ngày 28/12/2015 Điện thoại: 0262-3917927 Đi động: 0906488499 Email: daugiadaian@gmail.com Địa chỉ: 02 Y Bih Alêô, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: http://luatsudaian.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Đại An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp