Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8732/LS ngày 10/03/2014 Điện thoại: 0291-918480200 Đi động: 0918480200 Email: invalid7405@gmail.com Địa chỉ: Số 158B/5, đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-van-nam-2304920

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG VĂN NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp